Авантурите на ДвоцеФката и Дебелио!

Нова колумна на Крале!
” Сликано е во крупен кадар за да видите околината каде прават муабет, и …од никаде, без некоја посебна причина – ОП! ЛАК и КУПЧЕ стрели! 😯 Барем да идеше до тоа куќарката и да ги ЗЕМЕШЕ истите….кај бе, Фери ТОЛКУ ЛИ да се замара…клекни си и земи си ги стрелите и лакот…..”
Цела колумна ТУКА , а коментари на истата ТУКА!

Авантурите на ДвоцеФката и Дебелио