Global Game Jam Macedonia

Македонската асоцијација за развивање игри “МАГДА” во јануари 2013 година го организира Global Game Jam Македонија.

Со организирање на Global Game Jam Македонија, МАГДА сака да започне серија на настани и активности кои ќе овозможат Република Македонија да прерасне во регионален центар за развивање на игри.

Повеќе информации ТУКА!

Global Game Jam Macedonia