Ново низ трафиките!

Политикин Забавник број 3280 – цена 90 денари
Стрип: Џеремаја
Поклон книга

Мал Политикин Забавник број 95 – цена 75 денари
Стрип: Гарфилд

Алан Форд број 136 – цена 60 денари

Мики Маус број 9 – цена 120 денари
Поклон играчка

Дилан Дог број 5 – цена 119 денари

ново низ трафиките