ЛЕГЕНДИТЕ ЦРТААТ: MOEBIUS / NEAL ADAMS / JOE KUBERT!

Еве еден празник за очи. Маестрата Jean Giraud – Moebius (Incal, Blueberry, The Long Tommorow, XII), Neal Adams (Batman, X-Men, Green Lantern/Green Arrow) и Joe Kubert (Tor, Tarzan, Batman), заедно во една мал jam сесија.

Линк до видеото и дискусија ТУКА.

Kubert - Moebius - Adams

Kubert - Moebius - Adams