Макстрип – Илустрација на неделата!

Автор: Ристо Халфелф

илустрација на неделата