Макстрип – Илустрација на неделата!

Автори: Гиров и Џуровски

илустрација на неделата