Стрип работилница за деца со дијабет

На 14 ноември 2012 г., претставници на „Макстрипови“ беа дел од конференција за деца со дијабет,
во организација на асоцијацијата на детски дијабет „Баланс“
која го одбележa Светскиот ден на дијабетесот.
Дел од резултатите ТУКА!

Стрип работилница за деца со дијабет