МАЧОРОТ БРОМО

Нов стрип каиш за Mачорот Бромо, кој го црта авторот Владо Јаневски.

Повеќе информации ТУКА.

03.05.2011