МАЧОРОТ БРОМО

Нов стрип каиш за Mачорот Бромо, кој го црта авторот Владо Јаневски.

Повеќе информации ТУКА.

10.05.2011