НОВО НЕДЕЛАВА!

Ново неделава

Политикин Забавник број 3103 – цена 75 денари
Стрип: Спиру и Фантазио 4-дел

Дилан Дог (ВЧ) број44 – цена 120 денари

Сите изданија се на српски јазик.